Vážení návštěvníci našich stránek,

organizace invalidů v naší obci má již více než čtyřicetiletou tradici. Nejprve pod názvem Svaz invalidů. V osmdesátých letech její činost téměř zanikla,ale 21.10.1989 pod názven Svaz zdravotně postižených Čistá obnovila činost jako základní organizace,která byla ve finančním hospodaření závislá na výboru svazu v Rakovníku.V roce 2001tyto finanční rozpory vyvrcholily o tak jsme se rozhodly o registraci samostatného občanského sdružení s názvem  "Čistecké sdružení zdravotně postižených". Do tohoto sdružení, které má vlastní stanovy a právní subjektivitu přestoupili všichni členové bývalé základní organizace.

 

Ustavující schůze se konala 6.10.2001. Počet členů k 31.12.2013 je 116.  Poslání sdružení podle stanov je mimo jiné zapojování zdravotně postižených a nemocných osob do společenského a kulturního života v obci, dále pomáhat  právní pomoc. Sdružení má volený sedmičlený výbor s předsedkyní paní Evou Vopatovou, tříčlenou revizní komisi s předsedkyní Jiřinou Chlumovou a další tři členové pomáhají zprostředkovat styk výboru s členskou základnou (vedoucí členských skupin). Funkce ve sdružení jsou voleny na pět let a v každém roce máme jednu členskou a deset výborových schůzí. Sdružení velmi aktivně spolupracuje se zastulitelstvem obce a zvláště s jejím sociálním výborem a obnovilo v obci činost pečovatelské služby. Naše předsedkyně je  členkou sociálního výboru zastupitelstva.  V oblasti péče o členy se zabýváme těmito otázkami:

 • náborem nových členů
 • návštěvou členů při životních jubileí 60,70,8O let a po té každý rok s předáním dárku
 • návštěvou nemocných a imobilních členů vždy v období před vánocemi
 • zprostředkování právní pomoci
 • návštěvami ÚSP DOMINO Zavidov s předáním dárku při příležitosti vánoc a velikonoc
 • spolupráce s domovem RÁČEK v Rakovníku
 • půjčováním kompenzačních pomůcek a to i nečlenům sdružení. K zapůjčení máme invalidní vozíky, chodítka, sedátka do vany, židlový klozet, výřivku na ošetření nohou a pod.
 • zajišťujeme kosmetiku, manikůru, pedikůru a masáže a to i přímo do bytu
 • zajišťujemu zprostředkování lázeňské péče pro onkopacienty a v posledních letech i pro pacienty s chorobami pohybového ústrojí přes cestovní kanceláře.
 • pořádáme zájezdy za zábavou různých žánrů a poznávací zájezdy
 • pořádáme besedy s lékeřem  a další besedy na různá témata

Všechny tyto akce mohou využívat i ostatní občané Čisté a okolních obcí. K této činnosti využíváme grand od obce a další sponzorské dary.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Bezstarostové, že se u ní může náš výbor scházet, protože se v sokolovně nemůže topit z důvodu nevyhovujících komínů.

                                     

jednatel sdružení  Franta 

Novinky

Zavidov 2015

20.01.2016 20:13

Informace pro návštěvníky

05.03.2011 12:35
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

05.03.2011 12:34
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

Úvodní stránka

Kosmetika a masáže

17.04.2011 08:39
Termín na masáže a kosmetiku si můžete dojednat  s masérkou a kosmetičkou přímo z domova  na telefoním čísle  606925349

O nás

V této rubrice nejsou žádné články.